Åpne stevner

09.05: Spesialfelt m/ KM på Revhiholen
15.08: Spesialfelt m/ KM på Revhiholen

Klubbstevner