Bli medlem

For å bli medlem hos oss, møt opp på en av våre treninger (se Baneinformasjon for treningstider)

Medlemskontingent

For 2020 er kontingenten fastsatt til:
550 kr for seniormedlem (fra det året du fyller 21)
90 kr for juniormedlem (til og med det året du fyller 20)