Bli medlem

For å bli medlem hos oss, møt opp på en av våre treninger (se Baneinformasjon for treningstider)

Medlemskontingent

For 2023 er kontingenten fastsatt til:
850 kr for seniormedlem (fra det året du fyller 21)
100 kr for juniormedlem (til og med det året du fyller 20)

500 kr for sidemedlem