Styret innkaller herved til årsmøte i Lena sportsskyttere. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøte, må sendes styret senest 10.02.23 til post@lenass.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte ved oppslag på våres skytebaner. For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Lena ss i minst en måned, fylle 15 år i det kalenderåret årsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lena sportsskyttere. Alle medlemmene har møterett, tale rett og forslags rett. Velkommen til årsmøte! Mvh. Styret