Slik situasjonen er pr. i dag, starter vi opp igjen med treninger på Skreia fra tirsdag 14. April kl. 1700, med følgende begrensninger:
– Maks 5 personer kan oppholde seg på standplassområdet, inklusive standplassleder. Vi skyter på annenhver skive bortover.
– Maks 4 personer kan oppholde seg inne på oppholdsrommet
– Skyttere som venter på ledig kapasitet på standplassområdet, må oppholde seg på 300m standplass eller ute
– Det blir ikke lånt ut utstyr (herunder hørselvern, briller og klubbvåpen) fra klubben

Dette gjelder inntil ny beskjed kommer. NB! Endringer kan forekomme på kort varsel.
Vær tålmodig og vis hensyn – vi er mange som vil trene om dagen 🙂


Sitat fra skyting.no’s «Koronavettregler» (ekstern side) pr. i dag

Følgende koronavettregler gjelder for NSFs klubber og klubbmedlemmer:
(Reglene vil kunne bli justert når NIF offentliggjør de generelle reglene senest 2. april.)

Reglene gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder klubbhus og fellesområder.

1. Konkurranser/stevner er forbudt.
2. Klubber som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholdes seg til kommunale bestemmelser.
3. Trening i små grupper, med maksimalt 5 personer på banen tillates. Trenere/ledere inngår i de 5.
4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Berøringspunkter som dørhåndtak bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.
5. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også klubbvåpen.
6. Det er inntil forholdet er avklart med FHI, kun tillatt å benytte egne skytematter ved liggende skyting.
7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.