Lørdag 8. juni er det ikke skyting på Viken, da det er pinseaften.
Vi er i gang igjen på tirsdag fra kl 1700.
God pinse!